Print deze pagina

Ecotoerisme

Dat ecotoerisme voordelen kan hebben is waar, maar wij van Globe NatuurReizen vinden dat niet vanzelfsprekend. Wij willen kritisch blijven en zoeken een evenwicht tussen de voor- en nadelen die aan het reizen verbonden zijn.

Dit krijgt o.a. vorm door:

  • zeer sober en efficiënt te mailen.
  • zoveel mogelijk het vliegen te beperken.
  • samen te werken met lokale gidsen en natuurorganisaties.
  • het ondersteunen van diverse mens-, natuur- en milieuvriendelijke initiatieven. Dit heeft o.a. vorm gekregen in het oprichten van Stichting Aljamdu.
  • als organisatie klein te willen blijven......

Ten slot willen we u wijzen op initiatieven om de CO2 uitstoot te beperken (kijk op internet bij CO2 compensatie en trek uw conclusie).